VNPT Cao Bằng trân trọng thông báo Quý Khách Hàng chương trình khuyến mại khi hoà mạng các dịch vụ viễn thông. Thời gian: Từ ngày 1/10/2014 áp dụng trên toàn tỉnh Cao Bằng.

Không tìm thấy dữ liệu...

Không tìm thấy dữ liệu...