Tập đoàn VNPT đã khẩn trương làm việc với nhà quản trị hệ thống AAG có phương án sửa chữa, khắc phục sự cố và đồng thời định tuyến, khôi phục lưu lượng qua hướng ưu tiên. Ngày 30/7, tuyến cáp quang biển AAG bị đứt sẽ...

Không tìm thấy dữ liệu...

Không tìm thấy dữ liệu...