Danh sách kênh MyTV
1. KÊNH QUỐC TẾ
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 HBO (HD) 173 Phim Truyện
2 Cartoon Network HD 179 Giải Trí Tổng Hợp
3 Disney (HD) 178 Thiếu Nhi
4 Disney Junior 145 Giải Trí Tổng Hợp
5 CINEMAX (HD) 174 Phim Truyện
6 Fox Sports (HD) 175 Thể Thao
7 Fox Sports 2 (HD) 176 Thể Thao
8 Red by HBO 142 Giải Trí Tổng Hợp
9 Travel & Living (HD) 185 Giải Trí Tổng Hợp
10 Animal Plannet (HD) 183 Giải Trí Tổng Hợp
11 WarnerTV (HD) 165 Phim Truyện
12 AXN (HD) 177 Phim Truyện
13 CNN (HD) 180 Phim Truyện
14 Discovery(HD) 160 Giải Trí Tổng Hợp
15 Bloomberg (HD) 184 Tin Tức Quốc Tế
16 FashionTV (HD) 162 Giải Trí Tổng Hợp
17 Outdoor Channel (HD) 108 Giải Trí Tổng Hợp
18 DaVinci (HD) 148 Giải Trí Tổng Hợp
19 Channel V (HD) 147 Ca Nhạc
20 Baby TV (HD) 163 Phim Truyện
21 FOX 82 Phim Truyện
22 Asian Food Channel (HD) 109 Giải Trí Tổng Hợp
23 Fox (HD) 85 Phim Truyện
24 FOX Life (HD) 53 Phim Truyện
25 FOX MOVIES (HD) 52 Phim Truyện
26 National Geographic Chanel - NGC (HD) 46 Giải Trí Tổng Hợp
27 DW (HD) 136 Tin Tức Quốc Tế
28 ABC Autrailia (A+) 157 Giải Trí Tổng Hợp
29 France24 137 Tin Tức Quốc Tế
30 KBS World 138 Tin Tức Quốc Tế
31 NHK World Japan (HD) 50 Tin Tức Quốc Tế
32 TV5 MONDE 65 Tin Tức Quốc Tế
33 Channel NewsAsia (HD) 169 Tin Tức Quốc Tế
34 Arirang 170 Giải Trí Tổng Hợp
35 Clubbing 200 Ca Nhạc
2. Kênh VTV
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
36 VTV7 (HD) 9 Quốc Gia & Địa Phương
37 VTV7 (SD) 19 Quốc Gia & Địa Phương
38 VTV1 (HD) 1 Quốc Gia & Địa Phương
39 VTV2 (HD) 2 Quốc Gia & Địa Phương
40 VTV2 12 Quốc Gia & Địa Phương
41 VTV3 (HD) 3 Quốc Gia & Địa Phương
42 VTV4 (HD) 4 Quốc Gia & Địa Phương
43 VTV4 54 Quốc Gia & Địa Phương
44 VTV5 55 Quốc Gia & Địa Phương
45 VTV5 (HD) 5 Quốc Gia & Địa Phương
46 VTV6 (HD) 6 Giải Trí Tổng Hợp
47 VTV8 (HD) 68 Giải Trí Tổng Hợp
48 VTV8 115 Giải Trí Tổng Hợp
49 VTV9 69 Quốc Gia & Địa Phương
50 VTV9 (HD) 117 Quốc Gia & Địa Phương
3. KÊNH VTVCAB
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
51 VTVcab16 - Bóng đá TV 38 Thể Thao
52 VTVcab15 - M Channel 196 Phim Truyện
53 VTVcab16 - Bóng đá TV (HD) 39 Thể Thao
54 VTVcab 7 - Sức khỏe và Cuộc sống 91 Giải Trí Tổng Hợp
55 VTVcab11 (VGS Shop) 8 Giải Trí Tổng Hợp
56 VTVcab13 - VTV Huyndai 17 Giải Trí Tổng Hợp
57 VTVcab23 -Thể thao Golf HD 199 Thể Thao
58 VTVcab1 - Giải Trí TV 97 Giải Trí Tổng Hợp
59 VTVcab2 - Phim Việt 98 Giải Trí Tổng Hợp
60 VTVcab3 - Thể Thao TV 36 Thể Thao
61 VTVcab3 - Thể Thao TV (HD) 37 Thể Thao
62 VTVcab4 - Văn Hóa TV (HD) 194 Quốc Gia & Địa Phương
63 VTVcab5 - E Channel 100 Giải Trí Tổng Hợp
64 VTVcab6 - Hay TV 101 Giải Trí Tổng Hợp
65 VTVcab10 - D Dramas 105 Phim Truyện
66 VTVcab8 - BIBI 102 Thiếu Nhi
67 VTVcab9 - InfoTV 195 Quốc Gia & Địa Phương
68 VTVcab 12 - Style TV 103 Quốc Gia & Địa Phương
69 VTVcab 17 - Yeah1TV 104 Quốc Gia & Địa Phương
70 VTVcab18 - Thể thao Tin tức (HD) 197 Quốc Gia & Địa Phương
71 VTVcab19 - Film 99 Quốc Gia & Địa Phương
72 VTVcab20 - V.Family 132 Quốc Gia & Địa Phương
4. Kênh VTC
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
73 VTC1 (HD) 75 Giải Trí Tổng Hợp
74 VTC2 21 Giải Trí Tổng Hợp
75 VTC3 (HD) 83 Giải Trí Tổng Hợp
76 VTC4 (HD) 186 Giải Trí Tổng Hợp
77 VTC4 134 Giải Trí Tổng Hợp
78 VTC5 135 Giải Trí Tổng Hợp
79 VTC5 (HD) 187 Giải Trí Tổng Hợp
80 VTC6 23 Thể Thao
81 VTC7 (HD) 188 Giải Trí Tổng Hợp
82 VTC8 164 Quốc Gia & Địa Phương
83 VTC9 25 Giải Trí Tổng Hợp
84 VTC9 (HD) 189 Giải Trí Tổng Hợp
85 VTC10 116 Giải Trí Tổng Hợp
86 VTC11 26 Thiếu Nhi
87 VTC13 (HD) 78 Ca Nhạc
88 VTC14 207 Quốc Gia & Địa Phương
89 VTC16 206 Quốc Gia & Địa Phương
90 VTC12 210 Giải Trí Tổng Hợp
5. Kênh HTV/HTVC
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
91 HTV1 10 Giải Trí Tổng Hợp
92 HTV2 120 Giải Trí Tổng Hợp
93 HTV2 (HD) 93 Giải Trí Tổng Hợp
94 HTV3 87 Thiếu Nhi
95 HTV4 14 Giải Trí Tổng Hợp
96 HTV7 (HD) 94 Quốc Gia & Địa Phương
97 HTV9 (HD) 95 Quốc Gia & Địa Phương
98 HTVC Phim 7 Phim Truyện
99 HTVC Phụ nữ 205 Giải Trí Tổng Hợp
100 HTV Thể thao 15 Thể Thao
101 HTVC Thuần Việt 124 Giải Trí Tổng Hợp
102 HTVC Phim (HD) 77 Phim Truyện
103 HTV Thuần Việt (HD) 74 Giải Trí Tổng Hợp
104 HTVC Du Lịch Cuộc Sống 144 Giải Trí Tổng Hợp
105 HTVC Gia Đình 64 Giải Trí Tổng Hợp
106 HTVC Ca Nhạc 107 Ca Nhạc
6. KÊNH ĐỊA PHƯƠNG VÀ KÊNH TRONG NƯỚC KHÁC
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
107 BinhThuan (BTV6) - Home Shopping 63 Quốc Gia & Địa Phương
108 NgheAnTV (NTV) (HD) 372 Quốc Gia & Địa Phương
109 ANTV 35 Quốc Gia & Địa Phương
110 VNEWS (HD) 133 Quốc Gia & Địa Phương
111 Nhân dân (HD) 128 Quốc Gia & Địa Phương
112 Quốc hội (HD) 71 Quốc Gia & Địa Phương
113 QPVN (HD) 127 Quốc Gia & Địa Phương
114 ViTV (SCTV8) 168 Quốc Gia & Địa Phương
115 MTV (HD) 79 Ca Nhạc
116 HiTV 92 Giải Trí Tổng Hợp
117 VOVGT (Radio) 96 Radio
118 VOV1 (Radio) 110 Radio
119 VOV2 (Radio) 112 Radio
120 VOV3 (Radio) 113 Radio
121 VOVTV 90 Quốc Gia & Địa Phương
122 AnGiangTV (ATV) 671 Quốc Gia & Địa Phương
123 BacGiangTV (BGTV) 981 Quốc Gia & Địa Phương
124 BacKanTV (TBK) 971 Quốc Gia & Địa Phương
125 BacLieuTV (BTV) 941 Quốc Gia & Địa Phương
126 BacNinhTV (BTV) (HD) 992 Quốc Gia & Địa Phương
127 BenTreTV (THBT) 711 Quốc Gia & Địa Phương
128 BinhDinhTV (BTV) 771 Quốc Gia & Địa Phương
129 BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) 613 Quốc Gia & Địa Phương
130 BinhDuongTV2 (BTV2) 612 Quốc Gia & Địa Phương
131 BinhDuongTV4 (BTV4) (HD) 615 Giải Trí Tổng Hợp
132 BinhPhuocTV (BPTV) 931 Quốc Gia & Địa Phương
133 BinhThuanTV (BTV) 861 Quốc Gia & Địa Phương
134 CaMauTV (CTV1) 691 Quốc Gia & Địa Phương
135 CanThoTV (THTPCT) 651 Quốc Gia & Địa Phương
136 CaoBangTV (CRTV) 111 Quốc Gia & Địa Phương
137 DakLakTV (DRT) 471 Quốc Gia & Địa Phương
138 DakNongTV (PTD) 481 Quốc Gia & Địa Phương
139 DaNangTV1 (DRT1) 431 Quốc Gia & Địa Phương
140 DienBienTV (ĐTV) 271 Quốc Gia & Địa Phương
141 DongNaiTV1 (DN1) 601 Quốc Gia & Địa Phương
142
DongNaiTV1 (DN1) (HD) 603 Quốc Gia & Địa Phương
143
DongNaiTV2 (DN2) 602 Giải Trí Tổng Hợp
144
DongThapTV (THDL) 661 Giải Trí Tổng Hợp
145
GiaLaiTV (THGL) 811 Quốc Gia & Địa Phương
146
HaGiangTV (HGTV) 231 Quốc Gia & Địa Phương
147
HaiDuongTV (HDTV) 341 Giải Trí Tổng Hợp
148
HaiPhongTV (THP) (HD) 159 Quốc Gia & Địa Phương
149
HaNamTV (HaNam) 901 Giải Trí Tổng Hợp
150 HaNoiTV1 (HD) 190 Quốc Gia & Địa Phương
151
HaNoiTV2 (HD) 193 Quốc Gia & Địa Phương
152
HaTinhTV (HTTV) 381 Quốc Gia & Địa Phương
153
HaTinhTV (HTTV) (HD) 382 Quốc Gia & Địa Phương
154
HauGiangTV (HGV) 951 Quốc Gia & Địa Phương
155
HoaBinhTV (HBTV) 281 Quốc Gia & Địa Phương
156
HueTV1 (TRT1) 751 Quốc Gia & Địa Phương
157
HungYenTV (HY) 891 Quốc Gia & Địa Phương
158
HungYenTV (HY) (HD) 892 Quốc Gia & Địa Phương
159
KhanhHoaTV (KTV) 791 Quốc Gia & Địa Phương
160 KienGiangTV (KTV) (HD) 683 Quốc Gia & Địa Phương
161
LamDongTV (LDTV) 491 Quốc Gia & Địa Phương
162
LangSonTV1 (LSTV1) 121 Quốc Gia & Địa Phương
163
LaoCaiTV (THLC) 241 Quốc Gia & Địa Phương
164
NamDinhTV (NTV) 181 Quốc Gia & Địa Phương
165
NinhBinhTV (NTB) 351 Quốc Gia & Địa Phương
166
NinhThuanTV (NTV) 851 Quốc Gia & Địa Phương
167
PhuThoTV (PTV) 191 Quốc Gia & Địa Phương
168
PhuThoTV (PTV) (HD) 192 Quốc Gia & Địa Phương
169
QuangBinhTV (QBTV) 731 Quốc Gia & Địa Phương
170 QuangNamTV (QRT) 921 Quốc Gia & Địa Phương
171
QuangNgaiTV (PTQ1) 761 Quốc Gia & Địa Phương
172
QuangNgaiTV (PTQ1) (HD) 762 Quốc Gia & Địa Phương
173
QuangTriTV (QRTV) 741 Quốc Gia & Địa Phương
174
SocTrangTV (STV) 831 Giải Trí Tổng Hợp
175
SonLaTV (STV) 261 Quốc Gia & Địa Phương
176
TayNinhTV (TTV11) 701 Quốc Gia & Địa Phương
177
ThaiBinhTV1 (TV1) 171 Quốc Gia & Địa Phương
178
Thái Nguyên TV1 201 Quốc Gia & Địa Phương
179
ThaiNguyenTV1 (TV1) (HD) 203 Quốc Gia & Địa Phương
180
ThanhHoaTV (TTV) 361 Giải Trí Tổng Hợp
181
Hải Phòng TV 161 Quốc Gia & Địa Phương
182
TienGiangTV (THTG) 631 Quốc Gia & Địa Phương
183
TraVinhTV (THTV) 841 Quốc Gia & Địa Phương
184
TuyenQuangTV (TTV) 221 Quốc Gia & Địa Phương
185
VinhLongTV1 (THVL1) HD 24 Quốc Gia & Địa Phương
186
VinhLongTV2 (THVL2) HD 28 Quốc Gia & Địa Phương
187
VinhLongTV3 (THVL3) HD 29 Quốc Gia & Địa Phương
188
VinhLongTV4 (THVL4) HD 57 Quốc Gia & Địa Phương
189
VinhPhucTV (VP) 881 Quốc Gia & Địa Phương
190
YenBaiTV (YTV) 211 Quốc Gia & Địa Phương
191
DaNangTV2 (DRT2) 432 Quốc Gia & Địa Phương
192
KonTumTV (KRT) 821 Quốc Gia & Địa Phương
193
LaiChauTV (LTV) 251 Quốc Gia & Địa Phương
194
PhuYenTV (PTP) 781 Quốc Gia & Địa Phương
195
QuangNinhTV (QTV) 141 Quốc Gia & Địa Phương
196
ThaiNguyenTV2 (TV2) 202 Quốc Gia & Địa Phương
197
VungTauTV (BRT) 721 Giải Trí Tổng Hợp
198
QTV1 (HD) 244 Quốc Gia & Địa Phương
199
QTV3 (HD) 245 Quốc Gia & Địa Phương
7. KÊNH K+
STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại
200 K+1 86 Phim Truyện
201 K+NS 88 Giải Trí Tổng Hợp
202 K+PM 89 Thể Thao
203 K+1 (HD) 129 Phim Truyện
204 K+PM (HD) 131 Thể Thao
205 K+NS (HD) 130 Giải Trí Tổng Hợp
206 K+PC (HD) 140 Thể Thao
207 K+PC 139 Thể Thao
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
  • HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÍ ĐIỆN TỬ VNPT PAY - AN TOÀN, TIỆN LỢI, NHIỀU ƯU ĐÃI
  • "TRÓI EM" BẰNG GÓI CƯỚC VINA DT30
  • Ơ MÂY ZING GÚT CHÓP - GÓI CƯỚC ĐỈNH 60G VINA
  • GÓI DATA ĐỈNH CỦA VINAPHONE
1 
VNPT CAO BẰNG
Địa chỉ: 58 Đường Hoàng Đình Giong, Thành phố Cao Bằng 
Tổng đài chăm sóc khách hàng: 18001166
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 210/GP-TTĐT ngày 17/12/2009
Người chịu trách nhiệm chính Ông : Nông Văn Hiếu - Giám đốc VNPT Cao Bằng
 
Thành viên của