VNPT Cao Bằng thông báo Danh sách thí sinh đạt vòng 1 và trúng tuyển thi vào vòng 2 kỳ thi tuyển nhân viên Bán hàng

TT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Nguyên quán

Nam

 Nữ

1

Bàn Thị Lan

 

Nữ

8/24/1989

Xóm Thôm Ổ, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

2

Tô Văn Hiếu

Nam

 

5/11/1989

Xóm Nà Đoỏng, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

3

Đặng Việt Hùng

Nam

 

7/1/1987

Xóm Bản Rằm, xã Lương Thiện, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

4

Hoàng Thị Thắm

 

Nữ

4/4/1989

Xã Trưng Vương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

5

Vũ Thị Như Hồng

 

Nữ

7/29/1987

Yên Mô, Ninh Bình

6

Lưu Vân Anh

 

Nữ

4/26/1985

Xã Duyệt Chung, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

7

Đàm Như Hoa

 

Nữ

4/29/1987

Xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

8

Bế Hương Diễm

 

Nữ

8/5/1991

Xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

9

Lưu Kim Phượng

 

Nữ

10/4/1989

Thái Cường, Bình Long, Hòa An, Cao Bằng

10

Lương Thị Lê

 

Nữ

12/3/1988

Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng

11

Nông Bích Phượng

 

Nữ

1/28/1988

Khâm Thành, Trùng Khánh, Cao Bằng

12

La Thị Thuận

 

Nữ

11/18/1987

Phong Nậm, Trùng Khánh, Cao Bằng

13

Lý Quốc Thắng

Nam

 

9/21/1986

Quốc Phong, Quảng Uyên, Cao Bằng

14

Hoàng Thị Thu Trang

 

Nữ

8/1/1988

Thị trấn Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn

15

Bế Đức Tài

Nam

 

6/19/1988

Hồng Việt, Hòa An, Cao Bằng

16

Nông Thị Oanh

 

Nữ

7/14/1987

Cảnh Tiên, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

17

Lô Văn Đông

Nam

 

12/18/1984

Thị trấn Tà Lùng, Phục Hòa, Cao Bằng

18

Nguyễn Thị Diệu

 

Nữ

9/18/1986

Thị trấn Tà Lùng, Phục Hòa, Cao Bằng

19

Hoàng Quang Dư

Nam

 

8/25/1990

Thị trấn Nguyên Bình

20

Phan Thị Hồng

 

Nữ

2/17/1986

Cốc Pàng, Bảo Lạc, Cao Bằng

21

Hoàng Thị Tấm

 

Nữ

10/8/1986

Văn Học, Na Rì, Bắc Kạn

22

Nông Văn Dương

Nam

 

9/14/1985

Hạnh Phúc, Quảng Uyên, Cao Bằng