Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2007-2011

Ngày 22/5/2011, Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2007-2011

           Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đ/c Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Lãnh đạo Tỉnh đoàn và hơn 100 đoàn viên thanh niên đại diện cho 67 chi đoàn trong Khối.

           Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “ Tuổi trẻ Cao Bằng học tập và làm theo lời Bác” trong đó có đánh giá sâu sắc những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện cuộc vận động đồng thời cũng thông báo những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực: Tuyên truyền, nghiên cứu học tập các tác phẩm của Bác; Kết quả trong việc triển khai “ làm theo” lời Bác. Báo cáo cũng chỉ ra những ưu điểm, hạn chế  và cũng đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm khi triển khai cuộc vận động trong thời gian tới; Chương trình Đại hội sôi nổi hơn khi có 4 bài tham luận với 4 chủ đề khác nhau của các chi đoàn, đây là những bài học, kinh nghiệm chia sẻ thực tế trong khi thực hiện cuộc vận động để các chi đoàn trong Khối học tập và phổ biến trong toàn Đoàn.

           Đại hội cũng đã tuyên dương 25 tập thể và 25 cá nhân xuất sắc tiêu biểu đại diện cho các cơ sở Đoàn trong khối thực hiện tốt cuộc vận động trong giai đoạn 2007-2011, Chi đoàn VNPT Cao Bằng và 01 cá nhân trong Chi đoàn đã vinh dự được trao tặng danh hiệu “ Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2007-2011”

           Với Đại hội này, VNPT Cao Bằng hân hạnh là nhà tài trợ 50 kỷ niệm chương cho chương trình.

                                                                  Diệu Linh