Bảng cước điện thoại cố định

I. Cước hoà mạng, cước thuê bao điện thoại cố định ( Đã bao gồm VAT)

 1.1. Cước hoà mạng: 100.000 đ/ thuê bao

 1.2. Cước thuê bao:

 - Cước thuê bao tròn tháng: 22.000 đồng/tháng

 - Cước thuê bao không tròn tháng: 733,33 đồng  x  số ngày sử dụng thực tế.

II. Cước điện thoại cố định nội hạt, gọi liên tỉnh, di động, gọi quốc tế, cước nhắn tin cố định ( Các mức cước ghi dưới đây chưa bao gồm thuế GTGT):

1. GỌI NỘI HẠT

STT

Nội dung

Giá cước

Cách tính cước

Ghi chú

1

Gọi nội hạt trong địa bàn tỉnh Cao Bằng

200đ/phút

1 phút + 1 phút

 

2. CƯỚC LIÊN TỈNH

Áp dụng từ ngày 15/8/2010 theo QĐ 1387/QĐ-VNPT-TTBH ngày 02/08/2010 của VNPT

a. Tại nhà thuê bao

Nội dung

Gọi trực tiếp

Gọi 171 ( tiết kiệm)

Ghi chú

Đồng/block  6 giây đầu

Đồng/block 1 giây tiếp theo

Đồng/block  6 giây đầu

Đồng/block 1 giây tiếp theo

Cách tính cước: 6giây + 1giây

Gọi nội mạng VNPT

80,00

13,33

68,00

11,33

Gọi mạng doanh nghiệp khác

89,09

14,85

75,73

12,62

*Giảm 30% giá cước từ 23g hôm trước đến 6g sáng hôm sau từ thứ 2 - thứ 7 và cả ngày lễ, chủ nhật.

b. Tại điểm công cộng ( bưu cục, đại lý, điểm Bưu điện Văn hoá xã)

ĐVT: đồng/block 6 giây

Nội dung

Gọi trực tiếp

Gọi 171 ( tiết kiệm)

Thứ 2 đến thứ 7

Ngày lễ, chủ nhật

Thứ 2 đến thứ 7

Ngày lễ, chủ nhật

Gọi đến cố định, di động toàn quốc ( không phân biệt nội mạng hay ngoại mạng)

89,09

80,18

75,73

71,94

Ghi chú:

-  Giảm 30% giá cước từ 23g hôm trước đến 6g sáng hôm sau từ thứ 2 - thứ 7 và cả ngày lễ, chủ nhật.

-  Mức cước áp dụng chung, không phân biệt tại nhà thuê bao hay điểm công cộng.

-  Tại điểm công cộng có người phục vụ, ngoài mức cước liên lạc thu thêm cước phục vụ 454đ/cuộc.

3 CƯỚC QUỐC TẾ:

STT

Nội dung

Giá cước

Cách tính cước

Ghi chú

1

Gọi quốc tế trực tiếp

( IDD)

Gọi đến 1.200giây/tháng:
500đ
/6giây đầu

+ 60đ/giây tiếp theo

Gọi trên 1.200giây/tháng:
360đ
/6giây đầu

+ 60đ/giây tiếp theo

6giây + 1 giây

* áp dụng từ ngày 01/09/2008 theo QĐ 2217/QĐ-TTBH ngày 20/8/2008 của VNPT.

* Cùng giá cước khi gọi đi tất cả các nước trên thế giới.

* Không phân biệt giờ bình thường hay giờ tiết kiệm.

2

Gọi quốc tế qua 171

( tiết kiệm)

360đ/ 6giây đầu + 60đ/giây tiếp theo