ĐIỂM GIAO DỊCH TRỰC THUỘC TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT- CAO BẰNG

 

STT Tên CHGD Địa chỉ (Khu vực) Đơn vị quản lý (Phòng BHKV) Điện thoại CĐ
Mã 0206
1 Điểm giao dịch Thành phố Số 46 Xuân Trường, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng PBH Thành Phố 3893919
2 Điểm giao dịch Kim Đồng Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng PBH Thành Phố 3859968
1 Giao dịch Km5 Phường Đề Thám - TP Cao Bằng Phòng bán hàng thành phố 3751828
2 Giao dịch huyện Hòa An TT Nước Hai - huyện Hòa An - Cao Bằng Phòng bán hàng huyện Hòa An 3860198
Giao dịch Cao Bình TT Cao Bình, Cao Bằng Phòng bán hàng huyện Hòa An 3760198
3 Giao dịch huyện Hà Quảng TT Xuân Hòa - huyện Hà Quảng - Cao Bằng Phòng bán hàng huyện Hà Quảng 3862149
4 Giao dịch huyện Thông Nông TT Thông Nông - huyện Thông Nông - Cao Bằng Phòng bán hàng huyện Thông Nông 3875000
5 Giao dịch huyện Trà Lĩnh TT Hùng Quốc - huyện Trà Lĩnh - Cao Bằng Phòng bán hàng huyện Trà Lĩnh 3880101
6 Giao dịch huyện Quảng Uyên TT Quảng Uyên - huyện Quảng Uyên - Cao Bằng Phòng bán hàng huyện Quảng Uyên 3821869
7 Giao dịch huyện Phục Hòa TT Phục Hòa - huyện Phục Hòa - Cao Bằng Phòng bán hàng huyện Phục Hòa 3822666
8 Giao dịch Tà Lùng TT Tà Lùng - huyện Phục Hòa - Cao Bằng Phòng bán hàng huyện Phục Hòa 3824005
9 Giao dịch huyện Trùng Khánh TT Trùng Khánh - huyện Trùng Khánh - Cao Bằng Phòng bán hàng huyện Trùng Khánh 3826889
10 Giao dịch huyện Hạ Lang TT Thanh Nhật - huyện Hạ Lang - Cao Bằng Phòng bán hàng huyện Hạ Lang 3830025
11 Giao dịch huyện Thạch An TT Đông KHê - huyện Thạch An - Cao Bằng Phòng bán hàng huyện Thạch An 3840101
12 Giao dịch huyện Nguyên Bình TT Nguyên Bình - huyện Nguyên Bình Phòng bán hàng huyện Nguyên Bình 3872798
13 Giao dịch Tĩnh Túc TT Tĩnh Túc - huyện Nguyên Bình - Cao Bằng Phòng bán hàng huyện Nguyên Bình 3871818
14 Giao dịch huyện Bảo Lạc TT Bảo Lạc - huyện Bảo Lạc - Cao Bằng Phòng bán hàng huyện Bảo Lạc 3870540
15 Giao dịch huyện Bảo Lâm TT Bảo Lâm - huyện Bảo Lâm - Cao Bằng Phòng bán hàng huyện Bảo Lâm 3885000

VNPT CAO BẰNG
Địa chỉ: 58 Đường Hoàng Đình Giong, Thành phố Cao Bằng 
Tổng đài chăm sóc khách hàng: 18001166
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 210/GP-TTĐT ngày 17/12/2009
Người chịu trách nhiệm chính Ông : Nông Văn Hiếu - Giám đốc VNPT Cao Bằng
 
Thành viên của